Locus de control intern

Măsura în care un individ crede că deține controlul asupra rezultatului evenimentelor din viața sa, spre deosebire de credința că acesta se datorează un forțe externe aflate în afara controlului său.  Termenul de locus de control sau loc de control a fost introdus de Rotter în 1966  printr-un articol publicat în Psychological Monographs în care a rezumat rezultatele muncii sale de peste 10 ani și a studenților săi cu privire la această noțiune. Locusul de control reprezintă așadar măsura în care un individ consideră că este capabil să influențeze evenimentele din mediul său. Practic, eu consider că sunt agentul determinant pentru anumite situații/evenimente (că acestea se întâmplă datorită mie) sau că soarta, Dumnezeu, alții sunt responsabili pentru ceea ce mi se întâmplă. De exemplu, am luat 10 la școală pentru că am învățat (locus de control intern) sau pentru că am avut noroc sau pentru că profesorul mă place (locus de control extern).

Studiile realizate au demonstrat că indivizii cu un locus de control intern rețin și reactualizează mai bine informații, caută activ informații în procesul rezolvării de probleme, au o stimă de sine ridicată, se adaptează mai ușor la diferite situații, sunt mai rezistenți la stres.