5.5 C
Bucuresti
22 februarie 2019

Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.povesticufluturi.ro

 1. Acceptul conditiilor de folosire

Povesticufluturi.ro este site-ul administrat și actualizat de ALISPHERE SRL, numită în continuare Alisphere. Folosirea acestui website și a serviciilor conținute în el este gratuită, dar sub rezerva respectării de către vizitatori a acestor termeni și condiții. Ca vizitator și deci utilizator al website-ului povesticufluturi.ro sunteți de acord să respectați aceste reguli și veți fi în exclusivitate răspunzator pentru tot ceea ce întreprindeți în legătură cu povesticufluturi.ro.

Alisphere își rezervă dreptul de a modifica în orice moment structura, conținutul și serviciile oferite de povesticufluturi.ro sau poate suspenda funcționarea acestuia cu sau fără o înștiințare prealabilă. Regulile de utilizare a website-ului povesticufluturi.ro pot fi modificate în orice moment, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor, iar întrucat aceste reguli sunt oricând accesibile pe site, dumneavoastră vă revine responsabilitatea să le cunoașteți și să le respectați.

Alisphere își rezervă dreptul de a stabili reguli suplimentare în cadrul anumitor servicii ale website-ului (menționate în mod explicit la respectivele servicii) care vor fi considerate parte integrantă a condițiilor generale de folosire a povesticufluturi.ro.

Aceste reguli statuează modul de folosire de către utilizatori a website-ului povesticufluturi.ro, iar relațiile sau eventualele probleme ce pot apărea sunt guvernate de legi aplicabile în România.

 1. Confidențialitatea datelor

2.1 Alisphere este înregistrat ca operator de date cu caracter personal de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Operării Datelor cu Caracter Personal.

În urma utilizării de către dumneavoastră a site-ului deținut de Alisphere, compania poate obține diverse informații despre dumneavoastră, cum ar fi: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, adresele de e-mail, data nașterii, starea civilă, ocupația, studii, venit, informații despre domeniile de interes personal.

Toate datele furnizate de către dumneavoastră vor fi folosite doar în scopurile enumerate mai jos și cu respectarea întocmai a drepturilor și libertătilor dumneavoastră cu privire la viața privată, consfințite și garantate de legislația română în vigoare. Acest set de informații este denumit în continuare generic „Date”.

Datele vor fi prelucrate de către Alisphere în conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putând fi folosite în scopuri asociate funcționării site-ului, comercializării produselor companiei și ale partenerilor săi pentru:

 1. statistici – în vederea generării de statistici utile administrării site-ului; realizarea studiilor de piață, de produs și marketizarea produselor Alisphere și ale partenerilor săi;
 2. folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare precum: forum, newsletter, concursuri, sfatul expertului.
 3. abonarea la newsletterul site-ului în vederea trimiterii de materiale informative din site, reclamă, marketing și publicitate de către Alisphere sau partenerii/clienții sai, abonarea la newsletter fiind opțională;
 4. în vederea participării dumneavoastră la concursurile organizate de Alisphere și partenerii săi (sponsorii concursurilor) și a acordării premiilor câștigătorilor; în acest scop participanții la concursuri își dau implicit acordul ca, în cazul câștigării unui premiu, sponsorii să primească datele lor personale în vederea contactării și expedierii premiilor; tot în acest scop vor fi făcute publice datele câștigătorilor la concursuri care constau în: nume, prenume și localitatea de domiciliu.
 5. ofertarea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;
 6. soluționarea cererilor, întrebărilor, sugestiilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
 7. contactarea dumneavoastră (prin poștă, e-mail, sau telefon) în legătură cu oferte de produse, comunicări comerciale și invitații la evenimente ale Alisphere sau ale partenerilor și clienților săi cu grijă selectați.
 8. Se consideră că, prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare și a regulilor de confidențialitate, respectiv prin înregistrarea/înscrierea ca membru pe acest site, v-ați dat acceptul expres și fără echivoc ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate în scopurile enumerate mai sus, în conformitate cu articolul 2.1 literele a-g.

  2.2
  Alisphere se obligă să păstreze confidențialitatea acestor date.

Alisphere nu încurajează spam-ul și nu face publice datele furnizate de utilizatorii săi fără acordul explicit al acestora.

Alisphere poate oferi partenerilor săi informații de ansamblu referitoare la domeniile de interes ale membrilor clubului, sau informații statistice generale privind structura membrilor clubului Povesticufluturi, dar aceste informații nu vor include date personale de identificare, cu excepția cazurilor în care membrii acceptă în mod explicit acest lucru și în cazul particular al concursurilor pentru câștigătorii respectivi (art 2.2-d).

Furnizarea datelor personale către Alisphere nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal sunt stocate de site-ul povesticufluturi.ro, Alisphere nu poate fi făcută răspunzatoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Alisphere va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta serverul pe care rulează site-ul povesticufluturi.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului detinut de Alisphere și va determina cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.

2.3 Orice cerere în vederea ștergerii datelor personale înregistrate în baza noastră de date, se va trimite (menționând numele complet, adresa de e-mail și adresa de domiciliu trecute la contact în baza de date și data cererii) de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa contact@povesticufluturi.ro, sau prin poștă la adresa: SC ALISPHERE SRL, București, str. Burniței nr.24 sector 3.

2.4 Alisphere se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct și excepția menționată la art 2.1-d. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

2.5 Alisphere, ca operator de date, certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor înregistrate în baza sa de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Printre aceste drepturi se numără (dar fără a se limita la acestea):

 1. Dreptul de acces la date: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Alisphere, precum și alte informații relevante cu privire la scopul și modul de prelucrare a acestor date.
 2. Dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni menționate anterior dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 3. Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 4. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
 5. Dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră că datele sale personale nu au fost prelucrate conform legilor în vigoare.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzut la art 2.6 literele a-e, persoana vizată va înainta o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Alisphere va comunica măsurile luate sau informațiile în termen de 15 zile de la data primirii și înregistrării cererii solicitantului.

2.6 Alisphere nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea datelor sale.

Alisphere nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de povesticufluturi.ro în scopul precizat în prezentul document.

 1. Dreptul de proprietate

Articolele (texte + imagini) publicate de Alisphere se afla sub protecția legilor privind drepturile de proprietate intelectuală (cum ar fi, dar nu limitativ la: L8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, L84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice). Reproducerea oricărui material scris sau ilustrativ din aceste articole este categoric interzisă în lipsa consimțământului prealabil al editorului.

Informațiile cuprinse în aceste articole, precum și informațiile provenind din cadrul bannerelor publicitare sau al promoțiilor, al concursurilor conținute în site-ul povesticufluturi.ro sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală, mai sus enumerate.

Vizitatorii sau membrii site-ului povesticufluturi.ro nu au dreptul să preia, vândă, reproducă sau să distribuie materiale provenind din site-ul povesticufluturi.ro, doar dacă în materialul respectiv nu este stipulat altfel în mod explicit de către Alisphere.

 1. Continuțul mesajelor din website

Vizitatorii și membrii site-ului povesticufluturi.ro sunt în exclusivitate răspunzători pentru conținutul mesajelor lor. Alisphere nu controlează, doar supraveghează conținutul mesajelor transmise pe site, deci Alisphere nu garantează calitatea sau veridicitatea informațiilor scrise de utilizatori în mesajele postate pe site.

Prin utilizarea site-ului povesticufluturi.ro, sunteți de acord să respectați următoarele reguli privind conținutul acestuia:

 1. este interzisă difuzarea de mesaje defăimatoare, de amenințare, vulgare, obscene, ce îndeamnă la ură rasială, rău intenționate, inexacte sau care contravin, în orice fel, legii, atât în cadrul forumului, cât și în orice alt loc pe website.
 2. este interzisă folosirea informațiilor oferite de ceilalți membri pentru a obține foloase materiale sau în scop comercial.
 3. este interzisă strângerea/colectarea de date personale despre ceilalți membri ai website-ului.
 4. este interzisă folosirea informațiilor din site-ul povesticufluturi.ro în scopuri comerciale, cu excepția cazurilor în care aveți în prealabil acordul scris al Alisphere.
 5. este interzisă postarea, încărcarea sau transmiterea sub orice fel pe site-ul povesticufluturi.ro a materialelor ilegale sau a materialelor care nu respectă legea privind drepturile de autor, legea privind mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate.
 6. este interzisa folosirea site-ului psychologies.ro in scopul promovarii de activitati ilegale, sau furnizarii de informatii legate de activitati ilegale; in caz contrar Ringier isi rezerva dreptul de a lua masurile pe care le considera de cuviinta, inclusiv sesizarea autoritatilor.
 7. este interzisă folosirea site-ului povesticufluturi.ro pentru postarea sau transmiterea de mesaje de tip publicitar, promoțional, „spam”.
 8. este interzis a pretinde ca sunteți o altă persoană sau reprezentați o altă instituție sau a pretinde în mod fals afilierea cu o persoană sau instituție. Pentru nerespectarea acestor reguli de către unii vizitatori sau membri în clubul Povesti cu fluturi, Alisphere își rezervă dreptul de excludere a acestor membri din cadrul clubului sau de a refuza accesul acelor vizitatori pe acest site.
 9. Ne rezervăm dreptul de a utiliza pe acest site imaginile și textele postate de membrii acestui site in site-ul povesticufluturi.ro.
 10. 5. Ringier nu garantează:
 11. că informațiile conținute în povesticufluturi.ro sunt pe deplin complete sau exacte;
 12. că informațiile introduse de utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
 13. că informațiile sau serviciile din povesticufluturi.ro vor satisface toate cerințele vizitatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora vizitatorii își asumă întreaga responsabilitate;
 14. Alisphere nu iși asumă răspunderea pentru rezultatele obținute de vizitatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor din povesticufluturi.ro; utilizarea informațiilor și a serviciilor din povesticufluturi.ro se face pe propria răspundere;
 15. că serviciile din povesticufluturi.ro vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori;
 16. Alisphere nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care vizitatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului povesticufluturi.ro sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor din povesticufluturi.ro către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea vizitatorilor).
 17. În atenția câștigătorilor și participanților la concursurile povesticufluturi.ro:

Toate concursurile care se desfășoară pe site-ul povesticufluturi.ro se adresează cetățenilor români, cu vârsta minimă de 18 ani și cu domiciliul stabil în România.

Prin participarea la concursurile online, utilizatorii site-ului își dau acordul ca datele lor personale să fie folosite de către compania Alisphere și de către sponsorii concursurilor în scopuri statistice și în vederea expedierii, înmânării premiilor și afișării publice a câștigătorilor.

Câștigătorii unui concurs sunt extrași prin tragere la sorți (dacă nu este altfel stipulat în pagina respectivului concurs) în termenul maxim de 20 de zile de la data încheierii concursului respectiv și se afișează în ordine alfabetică în secțiunea Câștigători.

Vă rugăm să verificați ca datele de contact să fie corecte și complete. Participanții la concursuri care nu au datele completate sau corect scrise în momentul participării la concurs vor fi descalificați fără a mai fi anuntați în prealabil.

Castigatorilor le vor fi expediate premiile prin Poșta Română (drept colet poștal simplu) sau curier de către Alisphere, la adresa menționată în formularul de participare la concurs. Nu răspundem de corectitudinea serviciilor poștale; expedierea se face o singură dată; dacă un premiu se returnează de la poșta la sediul nostru (ca urmare a adresei incomplete a câștigătorului, neridicării coletului de la poșta sau alte motive) nu se efectuează o trimitere suplimentară.

În cazul premiilor constând în servicii, câștigătorii vor fi anuntați prin e-mail despre modalitatea de contactare a sponsorului concursului pentru a beneficia de respectivul premiu.

În cazul premiilor ce necesită confirmarea ulterioară (tragerii la sorți) de către câștigători a unor date fără de care premiul nu poate fi înmânat (date precum măsurile vestimentare în cazul premiilor constând în anumite articole de îmbrăcăminte, dar nu limitate la acestea), dacă respectivii câștigători nu răspund solicitării trimise prin e-mail în interval de maxim 2 săptămâni, atunci Alisphere va considera lipsa răspunsului drept un refuz de acceptare a premiului.

Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani.

Premiile unui concurs sunt expediate într-un interval de 2 luni de la încheierea concursului. Premiile nerevendicate în intervalul maxim de 2 săptămâni din momentul încheierii concursului se anulează. Orice solicitare ulterioară este nulă.

Pentru premiile expediate de către sponsorii concursurilor, Alisphere nu își asumă responsabilitatea livrării/ expedierii premiilor. În aceste cazuri, sponsorii vor expedia premiile o singură dată, fără posibilitatea reexpedierii lor.

Atenție: Unele concursuri pot avea reguli suplimentare. În aceste cazuri, ele vor fi menționate în prezentarea concursurilor respective.

 1. Plângere

Pentru orice nerespectare a acestui set de reguli, observație, plângere sau problemă legată de www.povesticufluturi.ro, vă rugăm să ne scrieți la adresa contact@povesticufluturi.ro.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESARĂ CITIREA ȘI ACCEPTAREA ACESTOR REGULI ÎN TOTALITATEA LOR.

VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ ÎNȚELEGEȚI, SUNTEȚI DE ACORD ȘI AȚI ACCEPTAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE MENȚIONATE PE ACEASTĂ PAGINĂ.